Rabu, 7 Jun 2017

Catan Songket Faizal Sidik: Ekspresi Kesusasteraan Dalam Kraf - Satu Terjemahan Intralingual, Interlingual dan Intersemiotik

video

Oleh: Rafeáton Md Ali, Nor Hasliza Abdullah dan Sow Siew Leng


PENGENALAN

Laporan ini menerangkan secara keseluruhan tentang tugasan terjemahan teks bercetak dalam bentuk audio dan visual (AV) untuk disiarkan di laman web portal berita, BacalahMalaysia.com (versi bahasa Melayu) dan JustReadOnline.com (versi bahasa Inggeris).  Buku kecil bercetak (biru) yang bertajuk Faizal Sidik Songket Paintings merupakan sebuah makalah maklumat mengenai pameran solo pelukis tanah air yang juga kurator Balai Seni Visual Negara Encik Faizal Sidik yang telah berlangsung di Muzium Seni Asia, Kuala Lumpur mulai 2 Februari hingga 28 Februari 2017. Buku kecil dwibahasa berkenaan, antaranya, mengandungi penyataan karya oleh penulis sendiri dan penyataan ringkas kurator jemputan Puan Idarina Ibrahim mengenai hasil karya Faizal dan pandangan beliau mengenai seni kraf tanah air. Selain itu, buku kecil ini turut memuatkan gambar-gambar lukisan Faizal pada pemeraan berkenaan dan lakaran serta idea asal Faizal dalam proses menterjemahkan maklumat yang terkandung dalam Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu sehingga is menjadi realiti dalam bentuk  karya seni songket di atas kanvas.

Portal berita atas talian BacalahMalaysia.com mula beroperasi pada 15 April 2016 sebagai portal berita terkini dalam arus perdana media sosial baru. Portal ini mempunyai pelbagai segmen seperti politik, ekonomi, dunia, sukan, hiburan dan berita video. Kini, portal BacalahMalaysia.com telah merekodkan 600,000 pelawat dan 13.3 juta hit. Setakat 28 Mei, berita video Catan Songket: Ekspresi Kesusasteraan Dalam Kraf yang turut dimuatkan dalam Facebook rasmi JustReadOnline sejak 11 Mei 2017 telah dilayari lebih 465 penonton dan angka ini sentiasa meningkat setiap hari.

Versi bahasa Inggeris projek terjemahan yang diberi bertajuk Songket Paintings: Expression of Literature in Craft juga telah dimuat naik dalam laman Facebook rasmi JustReadOnline.com. Ia telah merekodkan 930,000 pelawat dan 14.3 juta hit sejak beroperasi setahun lalu. Sehingga 28 Mei, video versi berbahasa Inggeris ini telah ditonton oleh 583 orang.

 

PROSES MENDAPATKAN TUGASAN TERJEMAHAN

Pembekal tugas atau klien kami iaitu Minstra (Media Intelligence Strategy) yang juga pihak pengurusan portal berita tersebut telah berkunjung ke pameran Faizal Sidik Songket Paintings dan berminat untuk menghasilkan laporan berita/rencana audio visual dwibahasa untuk portal www.BacalahMalaysia (versi Bahasa Melayu) dan www.JustReadOnline (versi Bahasa Inggeris).

            Perkenalan dan kerjasama terdahulu antara klien dan ahli kumpulan ini menjadikan proses perbincangan dan mendapatkan tugasan lebih mudah. Persetujuan dicapai menerusi beberapa siri  perbualan telefon antara Pn. Rafe’aton Md Ali dengan Pengarang Digital Berita Portal BacalahMalaysia/JustreadOnline Encik Ahmad Fauzi Mustafa pada awal Mac. Sebut harga (Quotation) dikeluarkan menerusi Syarikat Mokha Communications Sdn Bhd (milik bersama Pn. Nor Hasliza Abdullah) pada 25 Mac 2017. Pesanan Tempatan (LO) dikeluarkan oleh klien petang tarikh yang sama. Klien secara jelas menyenaraikan kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh kumpulan kami seperti berikut:

Bil
Keterangan
1.
Perkhidmatan terjemahan dalam bentuk visual dan dijadikan sebagai berita video dalam berita portal BacalahMalaysia.com dan JustReadOnline.com.
2.
Material adalah dalam bentuk soft copy dan hendaklah disediakan 4 copy DVD.
3.
Bayaran bagi terjemahan dalam bentuk visual dan berkaitan adalah sebanyak RM300 bagi satu keluaran.
           

PROSES PRATERJEMAHAN

Sumber maklumat atau teks rujukan awal hanya berpandukan kepada buku kecil Faizal Sidik Songket Paintings (Buku Biru) mengenai pameran lukisan solo Faizal Sidik. Skrip bahasa Melayu untuk berita video dihasilkan terlebih dahulu untuk dijadikan teks sumber sebelum diterjemahkan dalam bentuk audio dan visual berpandukan kepada bahan yang ada sebelum skrip audio visual Bahasa Melayu ini diterjemah ke dalam bahasa Inggeris. 

            Pendekatan yang dipilih semasa menterjemahkan buku maklumat itu ke dalam skrip audio visual serta menterjemahkan buat kali kedua dalam versi Bahasa Inggeris adalah berdasarkan pendekatan fungsian mengikut Teori Skopos yang diperkenalkan oleh J.Vermeer, iaitu seorang professor dan pakar dalam bidang pengajian terjemahan dan orang yang bertanggungjawab meletakkan asas kepada teori terjemahan fungsian.  Dalam artikelnya, “Skopos and Commission in Translational Action”, Vermeer mengatakan “the word skopos is a technical term for the aim or purpose of a translation”. Beliau juga percaya bahawa skopos akan menentukan strategi terjemahan yang digunakan oleh penterjemah. Teori Skopos ini melihat pelakuan terjemahan dari perspektif yang baharu, yang tidak dibataskan oleh pendapat-pendapat konvensional yang berorientasikan teks sumber. Vermeer mengatakan bahawa, berdasarkan teori pelakuan (action), setiap pelakuan ada tujuannya (purpose), dan, memandangkan terjemahan adalah suatu pelakuan, maka pastinya ia juga mempunyai tujuannya. Vermeer, dalam Nord 1997:29 mengatakan peraturan Skopos adalah:

“Each text is produced for a given purpose and should serve this purpose. The skopos rule thus reads as follows: translate/interpret/speak/write in a way that enables your text/translation to function in the situation it is used and with the people who want to use it and precisely in the way they want it to function.”
“As its name implies, the source text is oriented towards, and is in any case bound to, the source culture. The target text, the translatum, is oriented towards the target culture, and it is this which ultimately defines its adequacy.”  

            Menurut Vermeer, skopos dan cara bagaimana (kaedah dan strategi) pelakuan terjemahan itu direalisasikan adalah ditentukan oleh komisen (commission) atau arahan yang yang ditetapkan oleh pelanggan (commissioner) atau oleh penterjemah itu sendiri.

“…the skopos can also help to determine whether the source text needs to be ‘translated’, ‘paraphrased’, or completely ‘re-edited’. Such strategies lead to terminologically different varieties of translational action, each based on a define skopos which is itself based on a specified commission”.

            Berpandukan pendekatan fungsian dan teori Skopos, kumpulan kami telah menghasilkan satu skrip berbahasa Melayu yang sesuai dengan kehendak klien. Namun, kekurangan bahan dan maklumat yang diperlukan menyukarkan proses awal ini dan kami terpaksa mengambil initiatif untuk menemuramah En. Faizal Sidik sendiri untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi menghasilkan skrip awal dalam bahasa Malaysia sebelum teks itu dijadikan teks sumber untuk diterjemah pula ke dalam bahasa Inggeris untuk digunakan sebagai skrip berita audio visual seperti yang dikehendaki pihak klien kami.

PASCA TERJEMAHAN
Selepas menghasilkan teks sumber dan teks sasaran, kerja-kerja penghasilan laporan berita audio visual mula dijalankan. Antara kerja-kerja pasca terjemahan yang dijalankan adalah:
 1. Mendapatkan suara latar dan muzik latar yang bersesuaian dengan skrip.
 2. Memberi arahan, memantau dan mengawal selia penyuntingan visual dan suara latar.
 3. Memasukkan bahan yang telah diterjemahkan ke dalam medium sokongan dalam format yang diperlukan.
 4. Menguji dan memuktamadkan produk akhir.
 5. Memasukkan produk akhir dalam medium serahan (CD).

            Menerusi hasil terjemahan iaitu berita audio visual, kumpulan kami seboleh-bolehnya berusaha untuk “menghidupkan” atau menjelmakan pemeran Catan Songket ke layar perak. Perincian dalam skrip laporan berita audio visual dilakukan melalui imaginasi kami sendiri dan mengikut keperluan pengisahan, sebagaimana terjemahan Hikayat Hang Tuah ke dalam  bahasa Inggeris oleh M.C. Sheppard (sekarang dikenali sebagai  Mubin Sheppard). Sheppard menjadi orang langka yang cuba memberikan semacam jelmaan awal kepada wira budaya Melayu alam bahasa Inggeris. Hasilnya ialah sebuah buku kecil yang berjudul The Adventures of Hang Tuah (1949) dan ditujukan kepada pembaca yang lebih muda. Walaupun demikian, orang dewasa juga dapat menikmati bakat dan bahasa yang digunakan Sheppard. Beliau menulis kembali cerita Hang Tuah secara agak penuh, walaupun ringkas dan pendek.  Buku ini cukup popular dan diterbitkan sekurang-kurangnya lima kali dan digunakan di sekolah-sekolah sebagai buku bacaan dalam kelas bahasa Inggeris.

            Sheppard mengakui bahawa beliau menggunakan sebanyak mungkin maklumat dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah dan apabila terdapat perbezaan antara kedua-duanya, beliau memberikan keutamaan pada Hikayat Hang Tuah. Namun beliau mengakui bahawa “many of the details are imaginary”.  Lakaran dalam dua buku asli itu ditambahkan dengan perincian yang direka oleh imaginasi Sheppard sendiri dan mengikut keperluan pengisahan. Sheppard didapati bukan sahaja menterjemah, malah beliau mengolah sumber-sumber dalam versi asal dan menceritakannya semula dengan cara yang cukup berkesan.

            Dalam konteks penterjemahan buku kecil pameran solo Faizal Sidik dalam bentuk laporan berita audio dan visual, hasil karya pelukis dijelmakan dalam projek Terjemahan HBT504 ini dalam bentuk jalan cerita naratif yang dimulai dengan pengisahan latar cerita siapa Puteri Gunung Ledang dan episod peminangan Puteri Gunung Ledang oleh Tun Mamat dan Laksamana. Selanjutnya, diperinci dan diperindahkan setiap visual dan grafik yang sesuai serta adunan muzik latar mengenai penemuan sebuah taman indah sebagaimana yang digambarkan di dalam buku Sejarah Melayu.

“...maka berkata Tun Mamat kepada Laksamana dan Tun Setia. Tinggallah Orang Kaya Laksamana semuanya di sini, biar beta naik, Maka kata Laksamana, “Baiklah.” Maka Tun Mamat pun pergi dengan dua tiga orang pantas berjalan sertanya, berjalan naik gunung itu. Setelah dekatlah pada buluh perindu seperti akan terbanglah rasa orang yang naik ke gunung itu, daripada sangat keras angin itu. Maka awanpun seperti dapat rasanya, dan bunyinya buluh perindu diatas gunung itu terlalu merdu bunyinya, burung terbang itu hinggap mendengar bunyinya dan segala mergastua yang mendengar itu sekaliannya tercenggang.  Maka Tun Mamat bertemu dengan satu taman, maka Tun Mamat masuklah di dalam taman itu...” ( sumber Sejarah Melayu)

Gambaran atau imaginasi penulis mengenai bunga-bungaan dan taman indah yang misteri yang ditemui oleh Tun Mamat inilah yang cuba dijelmakan oleh Faizal di atas kanvas.
                                                                                                            

ISU-ISU DALAM TERJEMAHAN

Isu bahasa
 • Bahasa yang digunakan dalam buku maklumat itu lebih berunsur retorik, lewa, kaku dan tidak sesuai dengan gaya penulisan laporan berita audio visual.
 • Laporan berita audio visual menggunakan bahasa Melayu yang moden,  ringkas dan padat.
 • Bahasa diperindahkan lagi dengan latar muzik dan suara latar yang lebih mudah difahami dan dihayati.
Isu Skrip
 • Penghasilan skrip audio visual memerlukan kemahiran mengendalikan perisian khusus dan pengetahuan agar memudahkan proses penyuntingan.
 • Skrip audio visual juga mempunyai format khusus dan dibahagikan kepada dua segmen iaitu audio dan visual dengan tujuan untuk memudah dan melancarkan proses suntingan dilakukan.

MASALAH DAN PENYELESAIAN

Masalah 1: Ketidakcukupan Maklumat dan Visual
Penyelesaian:
 • Kumpulan kami mengaturkan temu bual khas dengan sumber teks sumber (pelukis) secara peribadi bagi mendapatkan maklumat, visual tambahan serta rakaman suara yang diperlukan untuk skrip sepanjang antara 4 hingga 5 minit.
  Membuat penyelidikan untuk mendapatkan visual dan gambar statik (Puteri Gunung Ledang) yang sesuai untuk dimuatkan dalam laporan terjemahan.
  Puan Rafe’aton membuat penggambaraan ke Pasar Siti Khadijah di Kota Bharu, Kelantan semasa cuti pertengahan semester lepas untuk merakam visual songket dan kraf lain untuk dimuatkan ke dalam projek terjemahan.

Masalah 2: Mendapatkan peralatan bagi tujuan rakaman visual, suara latar dan penyuntingan visual.
Penyelesaian:
 • Kami memohon kebenaran secara rasmi kepada pihak pengurusan tertinggi agensi berita Bernama melalui Jabatan Audio Visual (Bernama News Channel) dengan menghantar surat rasmi kepada Ketua Editor Tugasan Encik Abdul Rahman Ahmad pada 3 April 2017. 

Masalah 3: Tiada kemahiran membuat suntingan visual.
Proses penyuntingan audio visual perlu dilakukan oleh individu yang berkemahiran teknikal.
 Penyelesaiaan:
 • Kami mengupah kenalan yang berkemahiran dalam mengendalikan mesin pengadun audio dan visual. Namun atas dasar kenalan, rangkaian sahabat dan pelajar, harga upah yang dibayar tidaklah besar.
  Kami turut meluangkan masa untuk menunggu kerana suntingan hanya dapat dilakukan selepas siaran berita iaitu pada 11.30 malam atau ketika penyunting audio visual selesai melaksanakan tugas-tugas hakikinya dan mesin penyuntingan visual dapat digunakan tanpa menggganggu dan menjejaskan operasi bilik berita.

Masalah 4: Anggota kumpulan tidak mempunyai kemahiran untuk membuat suara latar dan nada suara juga tidak sesuai untuk digunakan.
Penyelesaian:
 • Kami meminta bantuan pembaca berita BNC, Azmawati Azmi untuk melakukan rakaman suara latar kedua-dua skrip bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

RUMUSAN


Semasa menjalankan tugasan ini, apa yang dapat kami rumuskan ialah peri pentingnya jaringan (networking) atau kenalan (contact) bagi seorang penterjemah. Bagi menjayakan sesuatu projek terjemahan, sama ada dalam bentuk teks atau audio visual, tidak dapat tidak, penterjemahan perlu mempunyai pengetahuan dan  kemahiran yang tinggi dalam bidang-bidang berkaitan dengan projek yang diterima. Namun, sebagai manusia biasa,  agak mustahil untuk menemukan seseorang yang sempurna pengetahuannya dan kemahirannya. Justeru, kelemahan seseorang penterjemah dalam sesuatu bidang, terutamanya bidang teknikal, perlu dilengkapkan oleh pengetahuan dan kemahiran orang lain yang lebih arif dalam bidang berkenaan. Dan, dalam kes ini, kami mengakui bahawa kerja-kerja  teknikal seperti  penyuntingan audio visual, rakaman suara latar tidak mungkin berjaya dilakukan mana-mana seorang daaripada ahli kumpulan ini tanpa bantuan daripada yang pakar. Namun begitu, penting juga bagi penterjemah mempunyai pengalaman dan kemahiran khas dalam bidang teknologi komunikasi supaya dapat meluaskan bidang kepakaran. Tugasan ini juga membuktikan kreativiti penterjemah tidak sepatutnya dibatasi oleh teks sumber dan dengan berpandukan teori Skopos, ia secara tidak langsung turut mengingatkan penterjemah bahawa mereka tidak menterjemah teks sumber dengan sia-sia. Ada tujuan dan matlamatnya.

RUJUKAN


Goh Sang Seong. (2016). Isu-isu Dalam Terjemahan Karya Sastera. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Gouadec, D. (2015). Penterjemahan Sebagai Kerjaya. Penterjemah Haslina Haroon. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.
Haslina Haroon & Hasuria Che Omar (2013) Asas Terjemahan dan Interpretasi. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies: Theories and Application (Second Edition). London: Routledge
Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.
Nord, C. Functionalist Approaches dlm Gambier, Y. & Van Doorslaer, L. (2010). Handbook of Translation Studies. Vol. 1, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Vermeer, H. J. Skopos and Commission in Translational Action, dlm Venuti, L (ed), 2004 [2000]. The Translation Studies Reader. London & New York: Routledge, 

LAMPIRAN

Skrip Versi Bahasa Melayu
*insert MONTAJ** berdasarkan buku biru ***Faizal Sidik Catan Songket**)

**VE start EDIT***
***START VO***
Siapa yang tidak pernah mendengar kisah Lagenda Puteri Gunung Ledang?.
Boleh dikatakan hampir setiap rakyat Malaysia-- mengetahui kisah sang puteri yang amat rupawan dan boleh berubah wajah demi menjaga dan melindungi Gunung Ledang.
Sejarah dan mitos menunjukkan Gunung Ledang -- kawasan yang kaya dengan emas yang turut menarik kehadiran pedagang asing sejak dahulu kala.
***ROLL CAM**

Apa yang menarik -- kisah dogeng peminangan puteri gunung Ledang  dan penemuan sebuan taman kayangan yang diceritakan di dalam Sulalatus Salatin @ Sejarah Melayu ini diterjemahkan dalam bentuk catan songket.
 Cetusan idea dan kreativiti catan songket atas kanvas ini diilhamkan Kurator Balai Seni Visual Negara  dan pelukis tempatan, Faizal Sidik.
Faizal berjaya 'menghidupkan' imaginasi taman misteri ini Gunung Lendang dengan menggabungkan kraf dan kesusasteraan tradisi tentang perjalanan Tun Mamat dan Laksamana yang melalui sebuah taman kayangan ketika misi meminang Puteri Gunung Ledang.
Taman misteri ini berjaya dijelmakan  melalui pameran solo Faizal selama hampir sebulan yang berlangsung di Muzium Seni Asia, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, baru-baru ini.
Pameran ‘Faizal Sidik: Catan Songket’, --- menghimpunkan lebih 50 karya seni terbaharu yang dihasilkan dari tahun 2010 hingga 2016.
SOT FAIZAL: (DALAM P2 - APRIL 2017-assignment si BJ) lepas tu insert vis songket dari KB ***

“Ada satu scene atau babak orang suruhan sultan iaitu Tun Mamat dan laksamana telah nak ke gunung untuk meminang Puteri Gunung Ledang itu. Jadi dalam nak meminang puteri gunung ledang itu, Tun Mamat yang naik itu dia terjumpa sebuah taman yang indah. Jadi taman yang indah inilah saya cuba gambarkan adalah sebuah taman yang indah yang berinspirasikan daripada motif songket.”
SUPER: Faizal Sidik/Kurator Balai Seni Visual Negara

(**Close up buku Sejarah Melayu*** Dari PHONE Siew Leng/Rafe’aton)
Pameran solo beliau ini juga adalah adaptasi prihatin Faizal terhadap manuskrip Sejarah Melayu yang mempunyai pelbagai versi dan salinannya yang tersimpan di beberapa perpustakaan utama seperti di kota London, Belanda, Jakarta dan Rusia.
(vis close up --- motif-motif songket/thumdrive  ) dari phone RAM
Catan songket atas kanvas oleh Faizal pula adalah satu kesinambungan tradisi dalam bentuk lukisan kontemporari yang menggunakan motif bunga-bungaan songket seperti  bunga bintang, bunga tanjung, bunga matahari, awan larat dan lain-lain.

C/WAYS FAIZAL AT WORK/TGH MELUKIS : (boleh add cutaways di office dia semasa interview pada 20 April 2017 )
Faizal Sidik adalah seorang yang tekun  dan fokus dalam setiap kajian dan kepekaannya dalam memahami ilmu seni halus khususnya berkaitan alam dan raja.

***C/WAYS PAINTING/ still PIC Faizal kerja di studio " visual songket *** 
Karya-karya Faizal mengangkat martabat kesusasteraan Melayu tradisional sebagai wadah komunikasi yang ditampung  dengan teknik visual songket --- lambang nilai estetika tanpa sempadan.

Merenung ke jendela masa, Faizal anak kelahiran Petaling Jaya -- gigih menyusuri setiap sempadan negara hingga ke peringkat dunia dalam mencari idea-idea baharu termasuk ke Berlin, Rom dan Venice, untuk memartabatkan khazanah seni negara.
(***Add SOT interview on his trip to Rome, Milan, Berlin & Venice to find ideas and inspiration here)TC: 13;05:13 ---14:00:00
"Saya nampak, memang kita ni sebenarnya di mana asal kita .. maksud tu ialah kita tidak boleh buat karya ikut orang tetapi sesuaikan dengan iklim ....jadi saya dapat inpirasi saya kat asia tenggara ini, banyak benda2 yang kita boleh kaji.. 'FLASH'  saya nampak songket ni satu kraf tradis yang masih boleh banyak  dikongsikan,'
SUPER: Faizal Sidik/ Kurator Balai Seni Visual Negara
CW - LUKISAN CATAN---(30-69)
Selain aktif mengadakan pameran solo dan berkumpulan, Faizal juga giat mengkuratorkan pameran seni dan menyumbang penulisan seni untuk katalog, akhbar harian, majalah dan blog.

(***ZOOMING ON ANOTHER PAINTING))
Apa yang pasti  Himpunan catan songket di atas kanvas oleh Faizal ini adalah satu kesinambungan tradisi dalam bentuk catan kontemporari.

(visual2 lukisan songket Faizal**)
Catan songket sebegini bukan sahaja mampu memberi dimensi baharu dalam dunia seni cantan tanah air. namun ia sekali gus mempamerkan keunikan karya pelukis tempatan.
SOT: drp BJ  ( boleh lay dengan visual lukisan Faizal**)

“Lukisan-lukisan saya, saya cuba letakkan untuk satu tahap yang lain yang mana ia boleh ditatap maknanya lukisan yang diletak atau digantung atas dinding. Jadi dia akan berada di situlah jadi pada masa sama apabila motif songket ini dilihat dia akan mengembalikan semula atau menguatkan lagi ketamadunan kita sekarang inilah.”
SUPER: FAIZAL SIDIK/ kurator Balai Seni Visual Negara  

Skrip bahasa Inggeris

***START VO***
Who has not heard about the legendary Princess of Mount Ledang?
Almost every living soul in Malaysia knew about the story of the beautiful princess who is said to be able to change the way she looked, in her bid to protect the mountain.

Ancient history and myth described the Mount of Ledang as being the site of rich gold deposits which has lured foreign traders.
***ROLL CAM**
Interestingly today -- the story of the journey made by Melaka Sultan's stewards to convey his marriage proposal to the Princess of Mount Ledang and the discovery of the enchanted garden as told in Sulalatus Salatin or the Sejarah Melayu are translated in the form of songket paintings.

The idea to put songket on canvas was mooted by local artist, Faizal Sidik, who is also National Visual Arts Gallery Curator.

In his paintings, Faizal combined craft and traditional literature and managed to revive the mystery and  the describe the beautiful scenery seen by Tun Mamat and the admiral while passing through the enchanted garden during the mission to propose the princess for the Sultan.

The mysterious enchanted garden came alive at the recent Faizal Sidik's month-long solo exhibition held at the Museum of Asian Arts, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
The ‘FaizalSidik: Songket Paintings' exhibition showcased over 50 paintings produced by the artist from the year 2010 to 2016.

SOT FAIZAL: (DALAM P2 - APRIL 2017- lepas tu insert vis songket ***

“Ada satu scene atau babak orang suruhan sultan  iaitu Tun Mamat dan laksamana telah naik ke gunung untuk meminang Puteri Gunung Ledang itu. Jadi dalam nak meminang puteri gunung ledang itu, Tun Mamat yang naiki tu dia terjumpa sebuah taman yang indah. Jadi taman yang indah inilah saya cuba gambarkan adalah sebuah taman yang indah yang berinspirasikan daripada motif songket.”
SUPER: FaizalSidik/KuratorBalaiSeni Visual Negara
Subtitle:  There was a scene where the Sultan's stewards Tun Mamat and the admiral scaled the mountain to convey the marriage proposal to the Princess of Mount Ledang. It was during the trip that Tun Mamat discovered the enchanted garden. So, I tried to describe this beautiful enchanted garden on canvas, inspired by the songket motifs.

 (**Close up buku Sejarah Melayu*** Dari PHONE SiewLeng)

The solo exhibition was also an adaptation of Faizal's concern over the precious Sejarah Melayu manuscript, which copies were being preserved at several main libraries in the world, such as in London, Netherlands, Jakarta and Russia.

(vis close up --- motif-motif songket/thumbdrive  ) dari phone RAM

Songket paintings on canvas are also the continuity of the traditional and contemporary paintings using motifs of star flower, mimusops elengi flower, sunflower and clouds.

C/WAYS FAIZAL AT WORK/TGH MELUKIS : (boleh add cutaways di office Faizal semasa interview pada 20 April 2017 )
Faizal Sidik is a hardworking and focused in his studies and sensitivities in understanding fine arts, especially relating to nature and monarchy.
***C/WAYS PAINTING/ still PIC Faizalkerja di studio " visual songket *** 

His paintings upheld the traditional Malay literature as a medium of communication supported by the visual technique of songket weaving - a symbol of borderless ecstatic value.

Looking back into the frame of time, the Petaling Jaya-born artist has been going beyond the borders to find new ideas  for his arts, and to uplift the status of national arts and heritage,  including to Berlin, Rome and Venice.

(***Add SOT interview on his trip to Rome, Milan, Berlin & Venice to find ideas and inspiration here)

TC: 13;05:13 ---14:00:00
"Saya nampak, memang kita ni sebenarnya di mana asal kita...maksud tu ialah kita tidak boleh buat karya ikut orang tetapi sesuaikan dengan iklim...jadi saya dapat inpirasi saya kat Asia Tenggara ini, banyak benda-benda yang kita boleh kaji.. 'FLASH'  saya Nampak songket ni satu kraf tradisi yang masih boleh banyak dikongsikan,'
SUPER: FaizalSidik/ KuratorBalaiSeni Visual Negara
CW - LUKISAN CATAN---(30-69)
Apart from organising solo and group exhibition, Faizal is also active in curating art shows and writing articles for catalogues, newspapers, magazines and blogs.

(***ZOOMING ON ANOTHER PAINTING)

For sure, the collection of songket paintings on canvas by Faizal Sidik is a continuity of tradition in contemporary paintings.

(visual2 lukisansongketFaizal**)
Songket paintings like this not only capable of giving a new dimension in the national visual arts industry, but also of showcasing the uniqueness and creativity of local artists.

SOT: drp BJ ( boleh lay dengan visual lukisan Faizal **)

“Lukisan-lukisan saya, saya cuba letakkan untuk satu tahap yang lain yang mana ia boleh ditatap maknanya lukisan yang diletak atau digantung atas dinding. Jadi dia akan berada di situlah jadi pada masa sama apabila motif songket ini dilihat dia akan mengembalikan semula atau menguatkan lagi ketamadunan kita sekarang inilah.”
SUPER: FAIZAL SIDIK/ curator Balai Seni Visual Negara  
Subtitle: I try to put my paintings on a different level which they can be watch, placed or hanged on the wall. As long as they are there, the songket will be there too, hence reviving or strengthening our civilisation.


Isnin, 29 Mei 2017

'Art of Islam - Language and Meaning' : Terjemahan Pengenalan oleh Jean-Louis Michon

Pembaca yang sedang membaca atau akan membaca buku Art of Islam:  Titus Burckhardt , diterbitkan pada 1976 dan, kini diterbikan semula, suatu yang menarik untuk melihat buku ini diterbitkan semula, buku ini boleh dikatakan salah satu mutiara yang berharga sepanjang karier beliau sebagai pengarang (1908-1984). Dikurniakan dengan kebijaksanaan dan sensitiviti yang tinggi, Burckhardt tertarik dan terpesona dengan tahap awal keindahan yang terdapat pada kesenian tradisional, sungguhpun menerima pendidikan berasaskan agama Kristian di Barat dimana bapanya merupakan pengarca yang terkenal, menghasilkan hasil kraf dan tinggal kini di Basle dan di Florence. Di bandar-bandar inilah Titus sering mengunjungi sekolah-sekolah seni, muzium-muzium seni, etnografi dan kebudayaan Timur yang hebat, setelah bertahun-tahun memperoleh pengetahuan yang luas daripada tamadun yang telah menghasilkan monumen dan artifak yang dikaguminya.
Daripada situ fikiran dan intuitif telah membawanya kepada melihat cita-cita dan nilai-nilai yang telah diilhamkann oleh arkitek dan seniman yang menghasilkan tamadun dan agama mashyur di dunia ini pada masa lalu sehinggalah ke hari ini, dan mendedahkan khazanah yang tersimpan tersebut dalam hasil karya seni suci, seolah-olah sains tradisional seperti kosmologi dan ilmu kimia. Menyedari bahawa kajian yang beliau jalankan selama ini perlu disudahkan dengan menjalin hubungan secara langsung dengan orang yang hidup dalam konteks yang sebati  dengan kepercayaan tradisi dan tingkah laku manusia, Burckhardt memutuskan untuk keluar merantau  ke negara yang agak terjejas disebabkan penaklukan oleh kemajuan pembangunan, sebuah negara di mana dalamnya masih mempunyai hubungan dengan budaya masyarakat tempatan yang tidak memerlukan perintisan yang terlalu sukar dan panjang.
Keadaan ini merujuk kepada sebuah negara iaitu Maghribi, jiran terdekat Eropah, terkenal dengan perwatakan penduduknya yang  terbuka dan cepat mesra. Bagi Burckhardt, yang baru berusia dua puluh dua pada ketika itu, pilihannya itu merupakan pilihan yang lebih tepat kerana dia telah mempunyai pengetahuan asas dalam bahasa Arab dan mempunyai pertalian yang kuat dengan semangat dan budaya Islam. Kembaraan beliau ini mengambil masa selama lima tahun, walaupun ada sedikit gangguan seperti beliau melawat keluarga dan kawan-kawannya di Basle, Burckhardt hidup sepenuhnya sebagai autokton yang mengembara naik turun ke dataran utara dan pergunungan di Utara Maghribi, memerhatikan segala-galanya baru di sekelilingnya dan merakamankan pengalaman beliau pada nota-nota peribadi dan surat-surat kepada kawan-kawannya. Testimoni-testimoni hidup ini digambarkan dengan melalui lukisan-lukisan, lakaran, dan gambar foto hitam dan putih, telah diterbitkan oleh Burckhardt sendiri dalam penerbitan yang dinamakan Buku1 beberapa tahun selepas beliau kembali dari Maghribi dan menetap di Basle untuk bekerja di sana sebagai seorang ketua editor untuk Urs Graf Verlag, firma yang pakar dalam penghasilan semula manuskrip zaman pertengahan.

Buku pertama ini hanya ada dalam versi asal yang berbahasa Jerman, mengandungi informasi yang mengkagumkan dan masih penting sehinggalah pada hari ini, sekiranya Burckhardt secara spontan mengambarkan ciri-ciri tertentu, misalnya sesuatu yang tidak ada lagi menjadi kepunyaan negara, pasti perubahan yang radikal dan kemusnahan nilai-nilai tradisi tidak dilakukan. Sepanjang dua fasa utama yang boleh dikatakan perjalanan yang “penuh bermakna”, fasa pertama beliau menghabiskan masa di kawasan pendalaman Utara Maghribi, dimana beliau melakukan beberapa kerja termasuklah menjadi pengawal dan pengembala  kambing, dan fasa kedua dihabiskan pula di kawasan bandar iaitu di Fez, dimana di sinilah tempat beliau belajar, dengan memberi penumpuan dan pemuliharaan seperti biasa, selain belajar menulis bahasa Arab dan mempelajari sains keagamaan di Universiti Qarawiyyin, Burckhardt juga mendokumentasikan pelbagai watak manusia seperti antara Arab dan Barbar, nomad dan penduduk tetap, petani, pedagang, tukang kraf, daripada perajin tukang asing warna dan pencelup kain kepada seniman halus yang menghasilkan dekorasi seni bina daripada kayu, dempul dan zellij, wakil-wakil agamawan dan pihak-pihak berkuasa masyarakat, sarjana ilmuwan dan ahli-ahli sufi” Pertemuan dengan orang-orang ini memberi kepuasan kepada beliau, seolah-olah beliau telah belajar sesuatu mengenai rasa positif  dalam kehidupan dan mengesahkan lagi Tradisi, 2 apabila diikuti dengan rasa hormat dan keyakinan, ia adalah panduan setia kepada ketenangan dan kepuasan. Beliau juga melihat cerminan Keindahan pada mereka-mereka ini melalui sikap mereka, pakaian mereka, alat-alat yang mudah dan peralatan yang digunakan semasa memasak atau bangunan dan menghias rumah mereka.

Hubungan intim yang dijalinkan antara Titus Burckhardt dan Maghribi, "Tanah di Ambang Waktu ", tidak pernah pudar. Malah, idea-idea asas mengenai hubungan antara bentuk seni ( "bahasa") dan akar rohani mereka ( "makna") sudah jelas menegaskan dalam "Ouvrage de jeunesse" (ungkapan Perancis yang kadang-kadang diwarnai dengan sikap melindungi tetapi di sini adalah penghormatan yang diberikan kepada kesegaran dan wawasan satu pengalaman yang berkaitan dengan pengembara muda). Tema-tema ini terus matang dan telah dibangunkan di antara tahun 1935 dan 1976 dalam siri-siri penulisan artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan keunikan dan ketinggian seni Islam. Semua tulisan-tulisan ini akhirnya dihimpunkan untuk membentuk sebahagian daripada Seni Islam, dimana sintesis besar yang diterbitkan pada tahun 1976, skop saya hanya untuk memberikan beberapa petunjuk mengenai penulisan buku dalam tempoh yang dinyatakan di atas. Bagi penulisan artikel pula telah  diserapkan di dalam antologi Burckhardt yang bertajuk  Mirror of the Intellect: Essays on Traditional Science and Sacred Art, di mana pembaca yang berminat boleh mengesannya dengan mudah.3

Dalam salah satu buku yang paling mahsyur, Sacred Art in East and West,4  Burckhardt menganalisis asas metafizik bentuk seni tradisional tertentu dari segi tamadun hidup dan agama besar seperti Hindu, Kristian, Islam, Buddha, Taoisme. Dalam bab IV, "Asas Kesenian Islam", beliau melihat bahawa "Kesatuan, di mana Islam berpusat, tidak diungkapkan dari segi apa-apa imej", yang menerangkan ciri "abstrak"  seni Islam. Beliau sehabis mungkin berusaha menerangkan salah faham yang kerap yang dibuat apabila ciri-ciri "abstrak"  disamakan dengan "seni abstrak" seperti yang difahami dan dipraktiskan orang Barat moden. "Moden", menurut Burckhardt, "mendapati 'abstrak' mereka adalah daripada tindak balas segera, berubah-ubah, dan bersifat  individu terhadap tindakan balas tidak rasional yang datang dari minda bawah sedar; bagi seniman Muslim seni abstrak dalam kata lain adalah luahan peraturan, ia menjelma secara langsung melalui Kesatuan dalam kepelbagaian ... ". Bertindak balas terhadap salah faham yang meluas itu, Seyyed Hossein Nasr juga telah menulis tentangnya dalam Kata Pengantar untuk buku ini: "Orang-orang yang tertarik dengan seni Islam mengatakannya sebagai "abstrak" adalah satu tanggapan yang tidak tepat tentangnya. Mereka berpendapat bahawa seni Islam adalah abstrak dalam erti yang sama seperti seni moden Barat, sedangkan kedua-duanya berdiri sendiri antara satu sama lain. Misalnya salah satu bentuk abstrak itu  adalah bangunan pencakar langit berkaca yang terpacak di bandar-bandar yang termoden, dan binaan  yang selainnya adalah Masjid Shāh dan Taj Mahal. "

2 Perkataan “Tradisi”, biasanya ditulis dengan T berhuruf besar, digunakan oleh penulis seperti Burckhardt dan Hossein Nasr-dari aliran pemikiran apa yang disebut sebagai “perenialis” atau “tradisionalis”  untuk menetapkan tanda-tanda, simbol dan pengajaran berdasarkan sejarah yang diturunkan daripada Syurga sebagai panduan untuk membimbing manusa kembali kepada Pencipta mereka. Ia adalah hasil daripada penyinaran theophanic (Arabic tajalli) dari Sifat dan Kekuasaan Allah, punca segala agama dan membangkitkan perasaan sejagat kepada usaha rohani. Berhubung dengan seni, ia adalah sumber inspirasi, instrumen yang telah ditakdirkan dimana  seniman  bertindak balas kepada rayuan Keindahan Ilahi.


3 Diterjemahkan dan disunting oleh William Stoddart (Cambridge, U.K:. Quinta Essentia, 1987). Bab 21: : “The Role of
Fine Arts in Moslem Education”, 22: “Perennial Values in Islamic Arts”, dan 23: “The Void in Islamic Art” sebuah  "pedagogi" yang mendalam  penulis. Bibliografi lengkap Titus Burckhardt juga dipersembahkan sebagai lampiran dalam The Essential Titus Burckhardt: Reflections on Sacred Art, Faiths, and Civilizations disunting  oleh William
Stoddart (Bloomington, IN: World Wisdom, 2003).
4 Diterbitkan asalnya dalam bahasa Perancis di bawah tajuk Principes et Méthodes de l'Art sacré (Lyon: Paul Derain, 1958), ia telah diterjemahkan oleh Lord Northbourne dan diterbitkan sebagai Sacred Art in East and West  (London: Perennial Books, 1976, edisi kedua  Louisville, KY: Fons Vitae / Bloomington, IN: World Wisdom, 2001). Lihat bab IV, "Asas Kesenian Islam".

Dua buku khusus yang didedikasikan sepenuhnya kepada tamadun dan seni Islam juga telah dihasilkan pada jangka masa sepuluh tahun dalam tempoh yang sama. Kedua-dua menggambarkan penguasaan Burckhardt menerangkan bagaimana Islam, apabila ia telah difahami dengan betul dan digunakan sebagai Undang-undang umum (syariat) dan sebagai satu cara untuk peningkatan diri (tarekat) bagi setiap orang yang beriman, telah menjadi insentif yang kuat untuk membina dan mengekalkan selama berabad-abad persekitaran yang harmoni dan cara hidup dalam
bandar (Fez) dan dalam sebuah negara keseluruhannya (Moor Sepanyol atau al-Andalus). Dalam Fez: City of Islam, 5 Burckhardt menggunakan cenderamata dan bahan bergambar yang dimilikinya di awal tiga puluhan, bersama-sama dengan dokumentasi dikumpul semasa melakukan beberapa kembaraan  di Maghribi selepas kemerdekaan negara itu (1956), untuk membuat gambaran yang luar biasa bandar yang mewakili model urbanisme manusia. Bagi buku Moorish Culture in Spain,ia dihidupkan seperti biasa yang beliau lakukan sebelum ini dengan bantuan dokumentasi visual dan latar belakang saintifik yang teliti, lapan abad penguasaan Arab di selatan Sepanyol satu tempoh cara fikir yang serius , saintifik, dan pertukaran agama antara Islam, Yahudi, dan Kristian.


Untuk memahami semangat yang telah merangsang Burckhardt untuk mencurahkan sepanjang hayat kehiduapnya dan mengambil berat penyebaran pengetahuan mengenai warisan seni Islam, cukup hanya membaca dengan teliti Prakata ringkas tetapi penuh bermakna beliau dalam buku ini, di mana beliau menerangkan bagaimana kajian seni Islam iaitu seni yang isinya adalah Kecantikan, berpaksikan ketuhanan- "boleh membawa ... kepada pemahaman yang lebih atau kurang mendalam terhadap kerohanian yang  sebenar berakarkan daripada kosmik dan dunia manusia keseluruhannya ". Ini yang  sebenarnya pengetahuan yang mendalam yang diperolehi oleh Burckhardt, bukan sahaja melalui pemerhatian bentuk seni tertentu dari "makna" agama Islam atau lain-lain, tetapi dengan hubungan yang berterusan dengan ajaran al-Quran dan tulisan-tulisan para ahli Sufi Islam yang hebat dan mulia. Beberapa petikan daripada tanggapan yang dicatatkan oleh Seyyed Hossein Nasr pada tahun 1966 apabila beliau mengembara di Timur Dekat seperti yang dilakukan oleh Burckhardt dan dimana beliau melawat makam ahli Sufi besar iaitu Ibn Arabi di Damsyik, memberi keterangan kepada aura yang terpancar dari Burckhardt apabila dia mendapati dirinya dalam suasana perasaan yang membahagiakan dimana fikiran dalam beliau dibiarkan bebas mengalir di dalam dan di sekeliling-Nya:


Kami memasuki tempat peringatan suci dan selepas mensedekahkan doa kami duduk di  makam ahli metafizik  besar dan wali yang dalam suasana tenang dan mendamaikan.

'Art of Islam - Language and Meaning' : Terjemahan Kata penghantar oleh Seyyed Hossein Nasr

Walaupun banyak  pendokumentasian dan kajian secara deskriptif telah dijalankan oleh sarjana Barat namun seni Islam masih kekal sehingga kini merupakan bidang yang diabaikan jika dibandingkan dengan kajian tentang kedalaman makna batiniah  yang berkaitan dengannya. Sejak citarasa sejarawan seni Barat telah dibentuk oleh beberapa abad dengan seni berpaksikan kepada kemanusiaan dari Renaisan, dan malah sebelum itu daripada seni suci berdasarkan pada ikon dan kemudiannya pada arca, sarjana Barat secara tidak menduga mendapati terdapat juga aliran seni yang hebat daripada India dan Timur Jauh yang dikatakan lebih menarik daripada yang berunsurkan Islam jika dilihat daripada kaca mata bukan daripada tamadun Barat. Sejak beberapa abad lalu perbincangan yang lebih mendalam mengenainya secara beransur-ansur mula muncul pada kesenian India dan Timur Jauh, bilamana mendedahkan simbolisme dan prinsip-prinsip metafizik daripadanya. Aktiviti ini boleh dikatakan telah memuncak dalam tulisan-tulisan A. K. Coomaraswamy, yang mula terserlah dimana sebelum ini dunia berbahasa Inggeris  sukar untuk menerima keluarbiasaan yang terdapat pada  seni tradisional India dan juga adalah berperanan besar dalam menghubungkannya dengan zaman pertengahan Eropah.

Sementara itu, walaupun beberapa karya-karya tertentu inspirasi daripada seni Islam muncul di sana sini, seni Islam terus menjadi bidang yang jarang dibincangkan samasekali terutama dari segi makna simboliknya. Bentukan seni utama seperti kaligrafi dianggap hanya sebagai "hiasan" atau "seni kecil" dan orang hanya melihat bentuk seni tradisi ini sebagai satu yang tidak berharga walhal  di tempat lain dipandang tinggi. Di samping itu, orang-orang yang tertarik dengan seni Islam mengatakannya sebagai "abstrak" adalah satu tanggapan yang tidak tepat terhadapnya. Mereka berpendapat bahawa seni Islam adalah abstrak dalam erti yang sama seperti seni moden Barat, sedangkan kedua-duanya berdiri sendiri antara satu sama lain. Misalnya salah satu bentuk abstrak itu  adalah bangunan pencakar langit berkaca yang terpacak di bandar-bandar yang termoden, dan binaan  yang selainnya adalah Masjid Shah dan Taj Mahal. Satu yang bertujuan untuk lari daripada kehodohan bentuk naturalistik dan keringkasan bentuk seni Eropah abad kesembilan belas yang berpaksi kepada abstraksi matematik yang berasaskan hanya pada rasional manusia. Satu lagi adalah dalam melihat arketip tinggalan spiritual empayar yang direalitikan secara konkrit apa yang dipanggil di dunia ini tidak lain yang ada hanyalah bayang-bayang dan abstrak. Oleh itu, ia bertujuan untuk mengatasi bayangan ini dengan kembali semula  ke  dunia realiti yang benar-benar konkrit dalam dunia ilusi dan abstraksi yang sifatnya melupakan kejadian manusia. Proses yang dinamakan"abstraksi" dalam seni Islam, berbeza sekali dengan seni abstrak moden yang hanya semata-mata berpusatkan pada rasional manusia. Abstraksi dalam seni Islam melihat akal dalam erti kata suatu penglihatan kepada dunia rohani dan mengangkat kebendaan dengan tanpa bersandarkan kepada prinsip-prinsip yang turun dari tahap yang lebih tinggi dari kosmik dan akhirnya Realiti Metakosmik.

Penulisan-penulisan Titus Burckhardt mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membawa  pencerahan awal di dunia moden Barat tentang prinsip-prinsip asas kesenian Islam dan memuncakkan perhatian mereka pada seni Islam seperti apa yang Coomaraswamy lakukan untuk seni India. Burckhardt sendiri telah menyebut di dalam hasil penulisan buku-bukunya sebelum ini yang seni Islam berasal dari perkahwinan kebijaksanaan (hikmah) dan ketukangan (Fann atau Sina'ah). Oleh itu untuk menjelaskan seni ini secara mendalam memerlukan pengetahuan yang mendalam kedua-duanya, apa yang dimiliki oleh Burckhard adalah satu keajaiban. Beliau sudah dikenali sebagai salah sseorang daripada pakar tasawur yang mahir di Barat dan karyanya ‘Pengenalan kepada Doktrin Sufi’ yang juga adalah terjemahan daripada Ibn Arabi dan 'Abd al-Karim al-Jili, telah menjadi telah menjadi suatu yang klasik. Beliau bercakap dari dalam tradisi Sufi dari aspek hikmah dengan mendalam dengan mendalaminya hanya boleh datang dari pengalaman sebenar dan direalisasikan melalui dunia Roh.

Selain itu, Burckhardt sendiri sebenarnya adalah seorang pelukis, namun bukanlah sebagai pelukis modenis. Beliau banyak menghabiskan hidupnya berhubung rapat dengan adiguru-adiguru kesenian di Afrika Utara yang mana beliau juga memainkan peranan penting dalam menyelamatkan kota Fez dan seluruh hidupnya diabadikan dengan artistik-artistik tradisi. Dirinya diperlengkapkan dengan cara yang unik dengan menggabungkan kelayakan yang perlu untuk memperjelaskan kepada dunia Barat bahawa definisi seni Islam bukan sekadar dari makna dan apa yang diperhatikan kepentingan rohaniah.

Di dalam halaman yang berikutnya, pembaca tidak akan dihidangkan dengan dokumentasi lengkap setiap aspek seni Islam, yang sudah tentu mustahil semuanya untuk dimuatkan dalam satu jilid buku. Beliau  akan mendedahkan asas seni ini dan dengan kunci inilah beliau boleh membuka pintu khazanah seni Islam di mana sahaja ianya ditemui. Penulis memperjelaskan seni Islam sebagai penurunan langsung prinsip dan bentuk wahyu Islam dan bukan sebagai pertambahan cerita sejarah yang sengaja digabungkan bersama-sama, sebagaimana kebanyakan ahli sejarah seni mahu kita mempercayainya. Burckhardt bermula dengan Asal Usul dunia bentuk dengan Kaabah dan membawa pembaca melalui aspek-aspek utama seni Islam, hubungan seni ini pada liturgi, polarisasi antara orang nomad dan penduduk tetap seterusnya kepada sintesis utama seni Islam dan seni bina Islam, dan akhirnya ke perbandaran Islam, di mana semua perbezaan aspek seni Islam dapat dilihat dalam hubungan semula jadi mereka dengan irama kehidupan yang  ditentukan oleh Hukum Allah dan diterangi oleh kehadiran cahaya rohani yang terkandung dalam Sufisme.

Dalam karya-karya beliau sebelum ini, terutama Sacred Art in East and West and Moorish Culture in Spain, Burckhardt telah menulis beberapa halaman yang sangat mendalam mengenai seni Islam. Dalam karya terkini ini beliau membawa pengalaman hidupnya secara zahiriah dan batiniah bersama-sama dalaam menghasilkan kerja yang tiada taranya ini, di mana akhirnya seni Islam itu didedahkan dengan rupanya yang sebenar-benarnya, inilah  yang dinamakan sebagai permata duniawi terhadap semangat wahyu Islam serta mencerminkan realiti syurga di bumi, refleksi  perjalanan hayatnya seorang Muslim yang berjalan di atas alam ke arah Maha Pencipta, untuk Realiti yang  Awal dan Akhir melalui seni ini.

Seyyed Hossein Nasr

'Art of Islam - Language and Meaning' : Terjemahan Isi Kandungan


Kata penghantar oleh Seyyed Hossein Nasr                                                                         
Pengenalan oleh Jean-Louis Michon                                                                                     
Pendahuluan                                                                                                                          

Bab I Prolog: Kaabah                                                                                                              
Nota bagi Bab I                                                                                                                        

Bab II Kelahiran Seni Islam                                                                                                   
1     ‘Pendedahan’ Kedua                                                                                                           
2     Kubah Batu                                                                                                                       
3     Kerajaan Umayyah                                                                                                             
4     Mshatta                                                                                                                             
5     Masjid Besar Kerajaan Umayyah di Damascus                                                                    
Nota bagi Bab II                                                                                                                      

Bab III Persoalan Imej                                                                                                            
1     Ikonisme                                                                                                                           
2     Catan Miniatur Parsi                                                                                                         
Nota bagi Bab III                                                                                                                     

Bab IV Rupa Bentuk Seni Islam                                                                                             
1     Seni Arab, Seni Islam                                                                                                        
2     Kaligrafi Arab                                                                                                                    
3     Arabes                                                                                                                               
4    Bulatan dan Kiub                                                                                                               
5     Nur Cahaya                                                                                                                       
Nota bagi Bab IV                                                                                                                     

Bab V Seni dan Peranannya                                                                                                    
1     Sifat dan Peranan Seni Suci                                                                                                            
2     Mihrab                                                                                                                              
3     Mimbar                                                                                                                             
4     Makam                                                                                                                              
5     Seni Pakaian                                                                                                                      
Nota bagi Bab V                                                                                                                       Bab VI Seni Setempat dan Seni Nomad                                                                                 
1     Dinasti dan Kumpulan Etnik                                                                                             
2     Seni Permaidani                                                                                                                 
3     Seni Persenjataan                                                                                                               
Nota bagi Bab VI                                                                                                                     

Bab VII Sintesis                                                                                                                      
1     Kepelbagaian dalam Kesatuan                                                                                           
2     Masjid Besar Kairouan                                                                                                       
3     Masjib Besar Cordoba                                                                                                        
4     Masjid Ibn Tulun di Kaherah                                                                                            
5     Masjid Kolej Sultan Hasan di Kaherah                                                                               
6     Masjid Kerajaan Uthmaniah                                                                                               
7     Masjid Shah di Isfahan                                                                                                      
8     Taj Mahal                                                                                                                                     


Bab VIII Perbandaran                                                                                                             
1     Perancang Bandar Muslim                                                                                                             
2     Seni dan Tujuannya                                                                                                           


Glosari                                                                                                                                    
Senarai Illustrasi                                                                                                                      
Indek                                                                                                                                       
Penghargaan                                                                                                                            
Nota Biografi